Learn Korean in Filipino: Lesson 3 & 4 – More Vowels

Sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa pagbasa at pagsulat ng Korean or “Hangeul”, eto ang videos ng lesson 3 at 4.

Lesson 3:

Mga vowels na may tunog na “ya”, “yeo”, “yo” at “yu”

Lesson 4:

Mga combination vowels na nagu-umpisa sa “w” na tunog ~

Practice worksheet:

Leave a Reply